Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry

Termín: pondělí 7. říjen 2019 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Místo: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).


Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Klára KADÉTOVÁ, Ph.D.
dlouholetá lektorka z oblasti soft skills, zaměřující se především na komunikaci a management    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Cíl kurzu:
•    Osvojit si stěžejní prvky efektivní komunikace
•    Analyzovat roli mistra - vedoucího
•    Rozvinout schopnost vést podřízené ke kvalitním výsledkům
•    Naučit se účinně motivovat a vést podřízené ve výrobním provozu
•    Zvládnout efektivní a nekonfliktní postupy pro vedení lidí
•    Dokázat se sebemotivovat
•    Vysvětlit užití manažerských nástrojů v praxi
Seminář je určen pro mistry ve výrobě a službách, vedoucí směn, vedoucí provozu, group leadery.
Obsah semináře:
•    Role mistra při vedení lidí
•    Empatie - vcítění se do pozice podřízeného
•    Naslouchání - co a proč je dobré si pamatovat
•    Podíl vnímání komunikačních kanálů
•    Důležitost neverbální komunikace v jednání s podřízenými
•    Některé stěžejní neverbální znaky a jejich vysvětlení
•    Brainstorming - dáme hlavy dohromady…
•    Vedení spolupracovníků, nástroje vedení
•    Rozhovory mistra s podřízenými
•    Deset obtížných typů a jak na ně
•    Chvála a kritika
•    Pozitivní zpětná vazba
•    Přijímání kritiky
•    Motivační faktory dělníků a jak s nimi pracovat
•    Motivace hmotná a nehmotná
•    Peníze, peníze a zase ty peníze… Nebo?
•    Jaké motivační prvky mám - co mi dává firma a co mohu přidat osobně
•    Demotivace - co dál, když tým ztrácí motivaci a chuť
•    Sebemotivační prvky - jak se motivovat, abych motivoval
•    Autodiagnostika mistra - test poznej sám sebe

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry 07.10.2019