Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019

Termín: úterý 17. září 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM, Interhotel BOHEMIA, Mírové náměstí 6, salonek
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Jaroslava SVOBODOVÁ

metodik účetnictví ústředního orgánu, autorka a spoluautorka řady publikací

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-58/2015.
Program:
Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek (tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací)
Program semináře
- výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně vymezení položek, které jsou předmětem odpisování, 
- způsoby odpisování – rovnoměrný, výkonový, komponentní,
- stanovení postupů pro vypracování (sestavení) odpisového plánu – příklady
- stanovení zbytkové hodnoty, zohlednění zbytkové hodnoty v odpisovém plánu
- příklady účetních odpisů včetně postupů účtování

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019 17.09.2019