Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019

Termín: čtvrtek 12. září 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Jaroslava SVOBODOVÁ

metodik účetnictví ústředního orgánu, autorka a spoluautorka řady publikací

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-58/2015.
Program:
Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek (tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací)
Program semináře
- výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně vymezení položek, které jsou předmětem odpisování, 
- způsoby odpisování – rovnoměrný, výkonový, komponentní,
- stanovení postupů pro vypracování (sestavení) odpisového plánu – příklady
- stanovení zbytkové hodnoty, zohlednění zbytkové hodnoty v odpisovém plánu
- příklady účetních odpisů včetně postupů účtování

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019 12.09.2019