Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční zpráva za rok 2019


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: čtvrtek 7. listopad 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: ZLÍN, HOTEL MOSKVA, Náměstí Práce 2512, salonek

Náměstí Práce 2512

Mapa
Zvětšit mapu
ZLÍN, HOTEL MOSKVA, Náměstí Práce 2512, salonek
Cena: 1.900,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, písemný materiál + CD )
Přednáší: Ing. Petr SIKORA
ekonom, odborník na finanční kontrolu
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-103/2011.
Program: I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)
  1. Přípravná fáze – plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
  2. V průběhu kontroly – pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.
  3. Protokol o výsledku kontroly provedené na místě – náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu.
  4. Vedení kontrolního spisu, makulář.
III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)
  1. Směrnice pro provádění vnitřní kontroly
  2. Schvalování příjmů a výdajů – limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.
  3. Záznam o provedení následné vnitřní kontroly – formy záznamu včetně inventurního soupisu.
IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze – náplň)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční zpráva za rok 2019 07.11.2019