STAVEBNÍ ŘÁD (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb)


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: úterý 10. září 2019 - zahájení v 8:30 hodin (8:30 - 14:30 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, ÚZ Stavební zákon )
Přednáší: JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, členka komise pro veřejné právo I - správní právo Legislativní rady vlády, členka Výkladové komise pro vodní zákon při MZe

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-144/2009.
Program: Seminář je zaměřen na aktuální změny stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to vždy v návaznosti na aktuální právní úpravu a její poslední novelizace.
Seminář se bude věnovat části stavebního řádu, která upravuje postupy stavebních úřadů a stavebníků při povolování realizace staveb, ohlašování staveb, kolaudaci a odstraňování staveb. Tato část právní úpravy navazuje na předchozí část zákona, a to územní plánování a umísťování staveb. V rámci semináře dojde k vysvětlení nových postupů při ohlašování staveb, změn při vydávání stavebního povolení v rámci stavebního řízení, vymezení účastníků stavebního řízení, podkladů pro vydání rozhodnutí a jednotlivých podmínek rozhodnutí. Dále dojde k vysvětlení společných postupů při povolování staveb dle poslední velké novely stavebního zákona, k vymezení nových forem kolaudace staveb, včetně předčasného užívání a zkušebního provozu. V průběhu semináře dojde k objasnění postupů při povolování nebo nařizování odstranění staveb a dodatečného povolení stavby. Vše bude vysvětleno v návaznosti na aktuální judikaturu. Diskuse, dotazy.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ STAVEBNÍ ŘÁD (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb) 10.09.2019