Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax

Termín: středa 20. listopad 2019 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Místo: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Petra SCHWARZOVÁ
specialistka s mnohaletou praxí ve školství    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-27426/2019-1-935.
Program: Obsah semináře:
 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • Obecně o zdrojích a nákladech ve školství
  • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
  • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Srovnání současného a nového způsobu financování platného od roku 2020, jeho benefity a předpokládaná úskalí
 • Právní předpisy  související se změnou financování regionálního školství
 • Co přinese změna financování a jak to bude provedeno
  • Postup financování pedagogické práce
  • Povinné výkazy jako podklad pro financování dle reformy
  • Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
  • Základní pravidla pro výpočet PHmax
  • Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD)
  • Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
  • Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
  • Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce
  • Postup rozepisování a způsob výpočtu
  • Praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ
 • Rezerva KÚ a její použití

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax 20.11.2019