Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: pátek 15. listopad 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Petra SCHWARZOVÁ
specialistka s mnohaletou praxí ve školství    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-27426/2019-1-935.
Program: Obsah semináře:
 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • Obecně o zdrojích a nákladech ve školství
  • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
  • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Srovnání současného a nového způsobu financování platného od roku 2020, jeho benefity a předpokládaná úskalí
 • Právní předpisy  související se změnou financování regionálního školství
 • Co přinese změna financování a jak to bude provedeno
  • Postup financování pedagogické práce
  • Povinné výkazy jako podklad pro financování dle reformy
  • Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
  • Základní pravidla pro výpočet PHmax
  • Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD)
  • Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
  • Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
  • Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce
  • Postup rozepisování a způsob výpočtu
  • Praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ
 • Rezerva KÚ a její použití

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Změny ve financování škol od 1. 9. 2019, rozpočet školy podle PHmax 15.11.2019