Stavební nekázeň (fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a její důsledky) - zvláštní pravomoci stavebních úřadů podle stavebního zákona

Termín: čtvrtek 12. prosinec 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
Cena: 2.140,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ
specialistka s dlouholetou praxí    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-191/2017.
Program: Vzdělávací program je určen především pro obecné a speciální stavební úřady, ale i pro pracoviště obecních úřadů vykonávající samosprávu, na druhé straně i pro stavebníky.
Cílem semináře je provést výčet všech právních nástrojů a postupů využitelných stavebním úřadem podle stavebního zákona (SZ), správního řádu (SŘ) při výkonu stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu.
Je zaměřen na procvičování jednotlivých kroků stavebního úřadu před zahájením vlastního řízení z úřední moci zakončeného nařízením povinnosti podle stavebního zákona a výběr správného typu řízení podle zjištěné nezákonnosti na stavbě, stavebním nebo zastavěném pozemku.
Obsah semináře:
• Společné zásady dozoru konaného ve veřejném zájmu a prostředky k provádění dozoru; podněty veřejnosti podle § 42 SŘ, stížnosti podle § 175 SŘ; kontrolní prohlídka stavby a st.pozemku podle § 133, 134 SZ;
• Řízení zahajovaná stavebním úřadem z moci úřední vyvolaná stavební nekázní, vč. úhrady nákladů podle § 79 SŘ; § 129 a násl. - Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení ;§ 135 a násl. – Nařízení neodkladného odstranění stavby - Nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací; § 137 a násl. - Nařízení nezbytných úprav; § 139 - Nařízení zjednání nápravy při nezajištění řádné údržby stavby; § 140 - Nařízení vyklizení stavby; §141 – Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
• Povinnosti stavebníka,vlastníka stavby,stavebního dozoru a stavbyvedoucího podle SZ
• Vstupy na pozemky a do staveb podle SZ
• Správní trestání na úseku stavebního zákona v souvislosti s novým přestupkovým zákonem a velkou novelou SZ

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
*E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

KURZ Stavební nekázeň (fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a její důsledky) - zvláštní pravomoci stavebních úřadů podle stavebního zákona 12.12.2019