Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně prospěšných staveb aktuálně k 1. 1. 2019

Termín: čtvrtek 19. září 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
Cena: 2.140,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ
specialistka s dlouholetou praxí    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-851/2013.
Program: Obsah semináře:
1. Právní předpisy související; aktuální oceňovací předpisy
2. Základní pojmy související s vyvlastněním podle zákona o vyvlastnění a stavebního zákona
3. Pojmy související s vyvlastněním podle zvláštních zákonů
4. Podmínky vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění
5. Účastníci vyvlastňovacího řízení
6. Práva třetích osob
7. Náhrada náležející vyvlastňovanému za vyvlastnění; znalecký posudek jako nezastupitelný podklad pro určení náhrady; metodika vyhodnocení právní stránky posudku
8. Průběh vyvlastňovacího řízení; rozhodnutí o vyvlastnění
9. Zrušení vyvlastnění; projednání vyvlastnění před soudem
10. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně prospěšných staveb aktuálně k 1. 1. 2019 19.09.2019