Termín: úterý 11. červen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: VYŠKOV, salonek kavárny Style Cafe, Husova 11
Cena: 1.800,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL

člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program:
Komu je seminář určen: zájemcům o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.
Cíl semináře: prezentace Novely ZDPH účinné od roku 2019 v nejdůležitějších okruzích, kde dochází k významným změnám v uplatňování DPH
Anotace semináře:
Shrnutí k datu konání semináře vydaných Metodických pokynů GFŘ k problematickým okruhům novely ZDPH a Koordinačních výborů KDP ČR.
 • Změny sazeb v návaznosti na již schválené sazbové novely /přeprava osob/, připravované sazbové novely /změna u tepla/ a budoucí předpokládané schválení EET
 • Redefinice předmětu daně – osoba jednající jako taková vliv na smlouvy a fakturaci
 • Odměňování statutárů dle smluv o výkonu funkce, vliv rozsudku NSS a novelizované ustanovení paragrafu 5, odst. 2 ZDPH
 • Dlouhodobý pronájem s následnou koupí – vliv Evropské judikatury a jejího promítnutí do nového uplatňování DPH u finančního leasingu v tuzemsku
 • Režim jednoho správního místa dle paragrafu 10i, limit 10.000 EUR jako výjimka z pravidla
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – precizace podmínek pro nárok na odpočet,
 • Poukazy a jejich úprava jako důsledek změn směrnice EU
 • Pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu – rozšíření dle paragrafu 21, odst.4, rozšíření možností pro pronajímatele nemovitostí, časové souvislosti u předfakturace služeb souvisejících s nájmem
 • Nová úprava souhrnného daňového dokladu a další změny u náležitostí daňových dokladů
 • Opravy základu daně dle paragrafu 36, zaokrouhlování, směna, virtuální měna Opravné daňové doklady dle paragrafu 42 – tj. změny u časových souvislostí opravných daňových dokladů ve vazbě na kontrolní hlášení
 • Nedobytné pohledávky nově, rozšíření možností – paragraf 46, 44
 • Změny u dodání nekolaudovaných nemovitostí dle paragrafu 56 a pronájmu nemovitostí dle paragrafu 56a, nové strategie u pronajímatelů v závislosti na novele ZDPH, omezení fakturace nájmu jinému plátci tzv. v sazbě
 • Paragraf 66, vývoz a rozšíření celních režimů, služby související s vývozem dle paragrafu 69 – vliv Evropské judikatury a transpozice do našeho zákona
 • Paragraf 72-78, promítnutí výše uvedených změn do stávajících pravidel u nároku na odpočet
 • Modifikovaná pravidla pro změnu režimu /registrace a odregistrace/ dle paragrafu 79, nový pohled na drobný majetek při změně režimu

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ DPH – novela zákona 2019 11.06.2019