VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ – OBECNÁ ČÁST (oblast řízení úředníků)

Termín: čtvrtek 10. říjen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 13.900,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: kolektiv lektorů
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/VEPO-2/2019.
Program: Se školním rokem 2019/2020 přicházíme s novinkou v našich vzdělávacích programech. Jedná se o vzdělávací program „Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část (oblast řízení úředníků)“. Tento program je akreditován Ministerstvem vnitra České republiky, číslo akreditace: AK/VEPO-2/2019.
Cílem vzdělávacího programu je rozšířit a prohloubit znalosti a praktické dovednosti vedoucích úřadů a vedoucích úředníků úřadů územních samosprávných celků v řízení a vedení kolektivu úředníků. Vedoucí úředníci budou po absolvování vzdělávacího programu znát problematiku potřebnou pro výkon svých funkcí, a to jak v teoretické, tak i v praktické rovině.
Jedná se o vzdělávací program určený vedoucí úředníkům ke splnění povinnosti podle ust. § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Kurz je primárně určen zejména pro: vedoucí úřadů a vedoucí úředníky zařazené do úřadů územních samosprávných celků (obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů statutárních měst, úřadů městských částí, krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadů městských částí hlavního města Prahy).
Po absolvování vzdělávacího programu každý účastník obdrží akreditované osvědčení o absolvování.

ČASOVÁ NÁROČNOST VZDĚLÁVACÍCHO PROGRAMU: 7 dnů, 44 vyučovacích hodin

TERMÍNY:
                                    BRNO                    PRAHA
říjen 2019            10. 10. + 17. 10.       3. 10. + 17. 10.
listopad 2019        7. 11. + 28. 11.        7. 11. + 14. 11.
prosinec 2019            19. 12.                       5. 12.
leden 2020              9. 1. + 23. 1.                 16. 1.
únor 2020                          -                          6. 2.


HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍCHO PROGRAMU:
1. DEN 9:00 – 14:15 hod. (7 vyučovacích hodin)
 
1.Úvod do vzdělávacího programu, představení lektora, literatury
 
2.Management a řízení kolektivu
 
Management – základní teze
Management a jeho funkce
Osobnost manažera – kompetence, psycho – sociální a odborná vybavenost
Cyklus manažerského řízení - plánování, organizování, realizace a kontrola
Styly řízení a jejich  využití  v praxi
Time management
 
2. DEN 9:00 – 13:30 hod. (6 vyučovacích hodin)
 
Řízení pracovního kolektivu
Pracovní kolektiv, pracovní tým
Pozice a role v týmu
Motivace a zvyšování efektivity
Porady a jejich funkce,  vedení porad
Delegování v podmínkách úřadu
Osobnost v zátěži
Frustrace, stres, předcházení syndromu vyhoření
Efektivní zvládání zátěže
Konflikty a jejich řešení
 
3. DEN 9:00 – 13:30 hod. (6 vyučovacích hodin)
 
3. Personální management, komunikace, etika ve veřejné správě
 
Základy personálního managementu
Řízení lidských zdrojů v podmínkách řadu územních samosprávných celků
Hodnocení zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců
Základní právní normy vztahující se k personální práci na ÚSC
 
4. DEN 9:00 – 13:30 hod. (6 vyučovacích hodin)
 
Image, komunikační a prezentační dovednosti
Image, očekávání, jednání, společenské vystupování
Základy společenského jednání jako vstup do světa komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Chyby a bariéry v komunikaci
Efektivní komunikace při řízení pracovního kolektivu
Základy prezentace
 
5. DEN 9:00 – 13:30 hod. (6 vyučovacích hodin)
 
Etika ve veřejné správě
Rovné příležitosti žen a mužů
Rovné příležitost žen a mužů ve veřejné správě
Genderová politika ve veřejné správě
Korupce a protikorupční programy
 
6. DEN 9:00 – 13:30 hod. (6 vyučovacích hodin)
 
4.Vnitřní kontrolní systém, finanční kontrola
Vnitřní kontrolní systém
Kontrolní řád, vnitřní kontrolní systém
Výkon kontroly
Výstupní protokol o kontrole
Námitky a jejich vyřizování
 
 
7. DEN 9:00 – 14:15 hod. (7 vyučovacích hodin)
 
Finanční kontrola ve veřejné správě
Podstata kontroly, její druhy a účel
Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole a dalších předpisech
Kontrolní systém v obci, kraji, příspěvkové organizaci, státním orgán
Úloha kontrolních útvarů, útvaru interního auditu a výborů zastupitelstva
Pravidla výkonu vnitřní kontroly a interního auditu
 
5. Zpětná vazba
Závěr, diskuze, zpětná vazba

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Poznámka:

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

KURZ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ – OBECNÁ ČÁST (oblast řízení úředníků) 10.10.2019