„Nová“ SRO oslavila pětileté výročí – aneb jak se vám líbí?

Termín: čtvrtek 30. květen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 16:00 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 2.600,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Doc. JUDr. Ludmila LOCHMANOVÁ, Ph.D.
Vysoká škola podnikání a práva, Praha, Vysoká škola Karla Engliše, Brno
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován , číslo akreditace: .
Program: Seminář je určený zejména pro statutární orgány, vyšší a střední management, společníky, popř. osoby uvažující o založení SRO. ale také pro majitele, jednatele s. r.o., kteří chtějí předat firmu jiným subjektům.
Program semináře:
1. SRO jako právnická osoba a korporace ve smyslu občanského zákoníku – aneb co nenalezneme v zákoně o obchodních korporacích, a přesto musíme respektovat (obecná ustanovení o zakladatelském právním jednání, obchodní firma, sídlo, statutární orgán, zrušení a zánik aj.).
2. Právní povaha SRO – aneb v čem panuje shoda s ostatními korporacemi a v čem je specifická; základní charakteristické znaky SRO. Společná ustanovení zákona o obchodních korporacích: založení, vznik, vklad, podíl; obecná ustanovení o volených orgánech.
3. Podíl jako účast společníka v SRO – kvalitativní a kvantitativní stránka, druhy; kmenový list – aneb dědictví po obchodním zákoníku vs. aktuální stav.
4. Společník – vznik a zánik účasti ve společnosti (originární a derivativní); práva a povinnosti společníků (majetkové, nemajetkové, doplňkové) – aneb postavení společníka jako investora.
5. Valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti – působnost, svolávání, usnášeníschopnost, formy účasti společníka, zápis z valné hromady, neplatnost usnesení – aneb teoretická analýza a praktický pohled očima judikatury.
6. Jednatel jako statutární orgán – vznik a zánik funkce, smlouva o výkonu funkce, působnost, střet zájmů, pozastavení výkonu funkce, vyloučení z výkonu funkce; vztah k jiným orgánům SRO; další osoby zastupující SRO vs. souběh funkcí z pohledu judikatury – aneb být či nebýt jednatelem?
7. Dozorčí rada – vznik, působnost, vztah k jiným orgánům SRO – aneb je dozorčí rada v SRO pouze formálním orgánem?
8. Změny základního kapitálu – důvody, způsoby; aktuální stav ve srovnání s ObchZ.
9. Diskuse. Závěr.
Výklad bude průběžně doplňován řadou praktických příkladů a doporučení, jakož i konzistentní i novou judikaturou Nejvyššího soudu.

Změna místa konání semináře na:
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
(1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ „Nová“ SRO oslavila pětileté výročí – aneb jak se vám líbí? 30.05.2019