Skončení pracovního poměru komplexně v praxi a judikatuře, aktuality z pracovního práva

Termín: čtvrtek 23. květen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.990,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Petr BUKOVJAN
specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Seminář bude zaměřen na jednu z nejdůležitějších oblastí pracovněprávní praxe, ohledně níž se nejčastěji vedou soudní spory, a to skončení pracovního poměru.
Účastníci budou rovněž seznámeni s posledními přijatými i připravovanými změnami pracovněprávních předpisů včetně  projednávané novely zákoníku práce.
Tématická náplň:
● Přehled právní úpravy týkající se skončení pracovního poměru, vymezení jednotlivých způsobů, kterými může pracovní poměr skončit.
● Skončení pracovního poměru uplynutím doby – vymezení doby určité, zástupy, fikce změny na pracovní poměr na dobu neurčitou, rozpor v judikatuře soudů.
● Zrušení pracovního poměru ve zkušební době – sjednání, běh, počítání a prodlužování zkušební doby, kdy pracovní poměr končí, omezení zaměstnavatele v době nemoci nebo karantény zaměstnance.
● Dohoda o rozvázání pracovního poměru – forma, náležitosti, vážný důvod a výše podpory v nezaměstnanosti.
● Výpověď z pracovního poměru – jednotlivé výpovědní důvody (kdy je zaměstnanec nadbytečný, co znamená, že ztratil dlouhodobě zdravotní způsobilost, kdy jde o neuspokojivé pracovní výsledky, co lze podřadit pod pojem „porušení pracovní kázně“,  hodnocení intenzity porušení a konkrétní příklady z praxe, zvlášť hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce).
● Okamžité zrušení pracovního poměru – důvody na straně zaměstnavatele a zaměstnance, kdy dosahuje porušení pracovní kázně nejvyšší intenzity,  okamžité zrušení ze strany zaměstnance (podmínky, jak postupovat v případě sporné části mzdy nebo chyby mzdové účetní).
● Povinnosti spojené se skončením pracovního poměru – vydání potvrzení o zaměstnání, úhrada nevyčerpané dovolené, právo na odstupné atd.
● Judikatura zejména Nejvyššího soudu a výkladová stanoviska AKV ke skončení pracovního poměru - význam lékařského posudku při výpovědi, okamžité zrušení vs. výpověď při porušení „pracovní kázně“ zvlášť hrubým způsobem, zrušení ve zkušební době a těhotenství, atd.
● Skončení pracovního poměru v chystané novele zákoníku práce.
● Informace o posledních legislativních změnách – zrušení karenční doby, zákon o zpracování osobních údajů, novely ZP atd.
● Dotazy, diskuze.  

Změna místa konání semináře na:
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
(1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Skončení pracovního poměru komplexně v praxi a judikatuře, aktuality z pracovního práva 23.05.2019