Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby

Termín: čtvrtek 20. červen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:30 h)
Místo: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice) nebo tramvají č. 5 (směr Trnkova)
Cena: 1.950,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
ředitelka odboru veřejných dražeb na Ministerstvu pro místní rozvoj    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Cíl semináře:  Seznámit zástupce měst a obcí, jak se jich mohou veřejné dražby dotýkat.
Obsah semináře:
 1. Podmínky pro zpeněžení majetku obce z pohledu zákona o veřejných dražbách a zákona o obcích (platného i připravovaného znění)
 2. Obec jako navrhovatel dražby
  • práva a povinnosti obce, práva a povinnosti dražebníka
  • postup při uzavírání smlouvy o provedení dražby
  • další úkony obce v procesu dražby
 3. Obec jako dražebník
  • postavení obce z pohledu zákona o veřejné dražbě
  • postup při vlastní realizaci veřejné dražby
 4. Obec jako účastník dražby
  • práva a povinnosti obce před, v průběhu a po dražbě
 5. Obec jako dražební věřitel
  • postavení obce v procesu veřejné dražby, její práva
 6. Obec jako osoba mající k předmětu dražby právo
  • práva a povinnosti obce vyplývající z těchto práv
 7. Obec jako dlužník
  • způsoby řešení platební neschopnosti z pohledu dražeb
  • rozdíly mezi exekuční dražbou a dražbou veřejnou nedobrovolnou z pohledu dražebního věřitele a dlužníka
  • práva a povinnosti obce v procesu veřejné dražby

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby 20.06.2019