Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby

Termín: pondělí 3. červen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:30 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 1.950,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
ředitelka odboru veřejných dražeb na Ministerstvu pro místní rozvoj    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Cíl semináře:  Seznámit zástupce měst a obcí, jak se jich mohou veřejné dražby dotýkat.
Obsah semináře:
 1. Podmínky pro zpeněžení majetku obce z pohledu zákona o veřejných dražbách a zákona o obcích (platného i připravovaného znění)
 2. Obec jako navrhovatel dražby
  • práva a povinnosti obce, práva a povinnosti dražebníka
  • postup při uzavírání smlouvy o provedení dražby
  • další úkony obce v procesu dražby
 3. Obec jako dražebník
  • postavení obce z pohledu zákona o veřejné dražbě
  • postup při vlastní realizaci veřejné dražby
 4. Obec jako účastník dražby
  • práva a povinnosti obce před, v průběhu a po dražbě
 5. Obec jako dražební věřitel
  • postavení obce v procesu veřejné dražby, její práva
 6. Obec jako osoba mající k předmětu dražby právo
  • práva a povinnosti obce vyplývající z těchto práv
 7. Obec jako dlužník
  • způsoby řešení platební neschopnosti z pohledu dražeb
  • rozdíly mezi exekuční dražbou a dražbou veřejnou nedobrovolnou z pohledu dražebního věřitele a dlužníka
  • práva a povinnosti obce v procesu veřejné dražby

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby 03.06.2019