Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: čtvrtek 13. červen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.900,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. et Mgr. Eva KEBRLOVÁ, Ph.D.

Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-16/2011.
Program:

Seminář je zaměřen na současné otázky výkonu státní památkové péče. Věnuje se především výkladu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a to ve vztahu k ostatním relevantním právním předpisům - zejména zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, v aktuálním znění), nový občanský zákoník - zák. č. 89/2012 Sb.,  vše ve vazbě na mezinárodní dokumenty (Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Benátská charta, Washingtonská charta, Budapešťská deklarace). Změna místa konání semináře na:
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
(1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona 13.06.2019