Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava)

Termín: čtvrtek 6. červen 2019 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D.
vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků     
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-98/2011. Seminář je akreditován , číslo akreditace: .
Program: Program poskytuje prohloubení a aktualizaci znalostí v oblasti postupu a rozhodování ve správním řízení, jako subsidiárně působící úpravy a základu pro správní řízení na jednotlivých úsecích výkonu veřejné správy.
Program poskytuje orientaci v úpravě správního řízení v jeho obecné podobě, a to v potřebných souvislostech úpravy druhé a třetí části  správního řádu. Objasněna je podstata vztahu správního orgánu a účastníků řízení v tomto specifickém postupu, podmínky a požadavky na výkon pravomoci správního orgánu,  včetně  působnosti, obsahu a významu základních zásad činnosti správních orgánů, a jejich souvislost s principy dobré správy.
Objasněny jsou pojmy správní uvážení (diskreční pravomoc) a neurčité pojmy, se kterými se  správní orgány v právní úpravě, a tedy také v rozhodovací činnosti často setkávají, a musí být schopny je identifikovat a  správně aplikovat.
Hlavní důraz je kladen na základy a úpravu naplňování požadavku zákonnosti a správnosti rozhodnutí ve věci i rozhodnutí procesní povahy, a také řádného procesního  postupu. Objasněna je problematika vad správního rozhodnutí, jakož i postupu jejich nápravy, problém nečinnosti správního orgánu, a také hlavních pochybení v procesním postupu, zejména z pohledu ochrany práv účastníka řízení.
Program vychází z platné právní úpravy, s využitím aktuální judikatury a metodiky.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava) 06.06.2019