Změny ve společném vzdělávání


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: pátek 30. srpen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:00 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.700,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Hana POLÁKOVÁ

specialistka na školskou problematiku

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-25658/2018-2-820. Seminář je akreditován , číslo akreditace: .
Program: Program semináře:
  • Platná právní úprava společného vzdělávání daná školským zákonem
  • Prováděcí vyhláška č. 27/2016 Sb. a její změny schválenými novelami
První polovina semináře bude věnována platné právní úpravě vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů nadaných obsažené ve školském zákoně v ustanovení § 16 – 19.
Následovat bude výklad prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V podrobnostech budou rozvedeny pracovně právní aspekty využití podpůrných opatření personálního charakteru – asistent pedagoga, speciálně pedagogická podpora, osobní asistent. Zdůrazněny budou změny, ke kterým došlo novelami prováděcí vyhlášky vyhláškami č. 270/2017 Sb. a č. 416/2017 Sb., které reagovaly na zkušenosti faktické aplikace právní úpravy společného vzdělávání. Účastníci z řad středních škol budou upozorněni na změny, které přinesla novela vyhlášky pod č. 244/2018 Sb. – podpůrná opatření v rámci přijímacího řízení a ukončování středního vzdělávání. Dále bude podán přehled připravovaných změn v další navržené novele vyhlášky, která má vést i k významnému snížení administrativní náročnosti spojené se společným vzděláváním a opět upřesnit poskytování podpůrných opatření personálního charakteru.
Pozornost bude věnována povinnostem škol podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. – školní poradenské pracoviště a jeho kompetence.
V průběhu semináře lze podávat doplňující dotazy.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Změny ve společném vzdělávání 30.08.2019