Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o projednávané novele

Termín: čtvrtek 30. květen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy

 

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-249/2015.
Program: Program semináře:
Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody
 • Předmět bytového spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, a rozdíly mezi nimi, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014.
 • Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ, - nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné, a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.
 • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících.
 • Způsoby vzniku jednotky.
 • Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení.
 • Převody jednotek.
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek.
 • Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením.
 • Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky.
Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku.
Institucionální vymezení subjektů vykonávajících správu domu a pozemku.
Správa doma a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek.
Společenství vlastníků jednotek

 • Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.
 • Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob
 • Úprava obecných ustanovení o právnických osobách, (§ 118-209 o. z.).
 • Úprava spolku (§ 214-254, § 258-302 o. z.) vzhledem k přiměřenému použití ustanovení o spolku v případě, že z ustanovení o společenství vlastníků nevyplývá něco jiného (§ 1221 o. z.).
Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.).
 • Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek.
 • Kompetence společenství vlastníků jednotek.
 • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství.
 • Rozhodování společenství vlastníků jednotek.
 • Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem.
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny.
 • Zrušení společenství vlastníků jednotek.
 • Aktuální judikatura.
 • Informace o přípravě novelizace úpravy bytového spoluvlastnictví v ObčZ.
 • Diskuse.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
*E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

KURZ Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o projednávané novele 30.05.2019