Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o projednávané novele


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: čtvrtek 23. květen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy

 

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-249/2015.
Program: Program semináře:
Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody
 • Předmět bytového spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, a rozdíly mezi nimi, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014.
 • Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ, - nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné, a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.
 • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících.
 • Způsoby vzniku jednotky.
 • Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení.
 • Převody jednotek.
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek.
 • Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením.
 • Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky.
Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku.
Institucionální vymezení subjektů vykonávajících správu domu a pozemku.
Správa doma a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek.
Společenství vlastníků jednotek

 • Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.
 • Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob
 • Úprava obecných ustanovení o právnických osobách, (§ 118-209 o. z.).
 • Úprava spolku (§ 214-254, § 258-302 o. z.) vzhledem k přiměřenému použití ustanovení o spolku v případě, že z ustanovení o společenství vlastníků nevyplývá něco jiného (§ 1221 o. z.).
Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.).
 • Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek.
 • Kompetence společenství vlastníků jednotek.
 • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství.
 • Rozhodování společenství vlastníků jednotek.
 • Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem.
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny.
 • Zrušení společenství vlastníků jednotek.
 • Aktuální judikatura.
 • Informace o přípravě novelizace úpravy bytového spoluvlastnictví v ObčZ.
 • Diskuse.

Změna místa konání semináře na:
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
(1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o projednávané novele 23.05.2019