Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace

Termín: sobota 14. září 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.200,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ

lektorka, specialistka v sociální sféře

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2015/0987-SP/VP.
Program: Vnitřní směrnice (vnitřní instrukce) je neveřejný právní předpis, kterým právnická osoba, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní, upravuje práva a povinnosti svých pracovníků, členů, zaměstnanců či zástupců v rámci své působnosti. Některé vnitřní směrnice musí být vydány povinně na základě zákona a zákony ukládají povinnost se jimi řídit nebo zněním vnitřních předpisů podmiňují některé právní vztahy. Vnitřní směrnice může vydat jen k tomu oprávněný orgán právnické osoby a z předpisu by mělo být zřejmé, který orgán a na základě jakého zmocnění jej vydal. Vnitřní směrnice lze charakterizovat jako stanovení pravidel, organizace, podmínek, povinností, odpovědnosti a pravomocí v určité pracovní činnosti. Měly by být součástí podnikové kultury, stát se aktivně využívaným nástrojem usnadňujícím orientaci v operativních činnostech, kterými se musí více či méně všichni zaměstnanci zabývat. Úloha vnitřních směrnic spočívá především v zajištění jednotného metodického postupu při zajišťování chodu organizace. Tento jednotný postup musí být zajištěn i v čase, tedy vnitřní směrnice slouží k zachování stejného postupu, stejného způsobu řešení obdobných situací v různých obdobích např. organizační řád, který obvykle definuje. Metodika je obecně pracovní postup (metoda). Zpracováním Standardů kvality v sociálních službách, vytvoříme soubor metodik a postupů charakterizujících sociální službu. Standardy popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií. Kvalita je popsána prostřednictvím souboru kritérií (vlastností a charakteristik), o nichž se předpokládá, že ovlivňují schopnost služeb naplnit zájmy a potřeby obou uvedených zájmových skupin - uživatelů i zadavatelů. Vnitřní směrnice organizace spolu se Standardy kvality v sociálních službách tvoří „návod“ a jednotný metodický postup na všechny činnosti zajišťující poskytování sociální služby. Podstatná je jednotnost, shoda a návaznost jednotlivých dokumentů. Účastníci školení získají teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace 14.09.2019