19. Konference - profesní setkání personalistů

Termín: středa 27. listopad 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo: BRNO, HOTEL CONTINENTAL, Kounicova 6, přednáškový sál
Cena: 2.990,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, studijní materiály )
Přednáší: tým lektorů
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-16/2014.
Program: 8.30 - 9.00 hod - registrace účastníků

9.00 hod - zahájení konference

9.05 hod
AKTUALITY V PERSONALISTICE NA KONCI ROKU 2019
Stav legislativy, změny a jejich dopad do vedení personální agendy, problémové otázky praxe.
Lektorka: Ing. Alena CHLÁDKOVÁ, odborná poradkyně pro personalistiku a odměňování, členka Kolegia expertů AKV Praha, členka redakční rady časopisu Práce a mzda, zkušená lektorka s dlouholetou praxí a rozsáhlou publikační činností

10.20 hod - přestávka

10.30 hod
JAK NA PROBLÉMOVÉ ZAMĚSTNANCE
Nejeden zaměstnavatel či personalista řeší v praxi problémy související s problémovými zaměstnanci. Seznámíme Vás s klíčovými povinnostmi podle zákoníku práce a dáma Vám tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance („Áčka“, pozdní příchody, alkohol na pracovišti, mlčenlivost, vytýkací dopisy, účelové vytváření přesčasů, krádeže apod.). Lektoři: JUDr. Irena Valíčková, MBA, JUDr. Adam Valíček, MBA, advokáti, zkušení lektoři, členové redakční rady časopisu Ad rem, členové Kolegia expertů AKV Praha, členové Rady expertů Unie personalistů, spoluautoři pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

11.45 – 12.15 hod - oběd

12.15 hod
VNITŘNÍ PŘEDPISY (SMĚRNICE) ZAMĚSTNAVATELE A PRACOVNÍ ŘÁD
• K čemu slouží vnitřní předpisy zaměstnavatele?
• Jaký je rozdíl mezi směrnicemi, vnitřními předpisy a pracovním řádem?
• Je povinnost mít vnitřní předpisy?
• Úprava benefitů ve vnitřních předpisech.
• Kde mít upraveny povinnosti zaměstnanců?
• Přehled nejčastějších benefitů pro zaměstnance – jak je správně upravit do vnitřních předpisů – tipy pro praxi
• Pracovní řád jako základní manuál zaměstnavatele – praktické tipy
• Bonusová dovolená, sick days, služební vozidla, stravenky, pracovní cesty a cestovní náhrady, apod.
Lektoři: JUDr. Irena Valíčková, MBA, JUDr. Adam Valíček, MBA, advokáti, zkušení lektoři, členové redakční rady časopisu Ad rem, členové Kolegia expertů AKV Praha, členové Rady expertů Unie personalistů, spoluautoři pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

13.30 - 13.40 hod - přestávka

13.40 hod
AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA
Výběr ze soudních rozhodnutí, o nichž by měli (nejen) personalisté vědět.
Lektor: JUDr. Petr BUKOVJAN, specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha

15.00 hod - závěr


POZNÁMKA: Vzdělávací agentura si vyhrazuje právo změny pořadí jednotlivých přednášejících.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Poznámka:

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

KURZ 19. Konference - profesní setkání personalistů 27.11.2019