Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2019

Termín: čtvrtek 7. únor 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ
daňová poradkyně    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2019. Výklad bude zaměřen na aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací. Dále bude pozornost věnována i okruhům, které při aplikaci v praxi mohou příspěvkovým organizacím činit potíže.
Předmětem semináře bude:
  • Vykazování technického zhodnocení v účetních výkazech
  • Závazky a pohledávky při vyúčtování zálohových plateb
  • Prodej majetku v účetnictví vedeném v plném rozsahu a ve zjednodušeném rozsahu
  • Kulturní předměty a ocenění sbírek a sbírkových předmětů
  • Účtování o přijatých finančních a věcných darech
  • Vztah ČÚS 703 Transfery a ČÚS 704 Fondy
  • Aktuality týkající se Zákona o dani z příjmu
  • Aktuality týkající se daně z přidané hodnoty např. přijetí služby ze zahraničí příspěvkovou organizací neplátcem
Při výkladu účetních postupů bude vždy odkazováno na příslušné ustanovení obecně platného právního předpisu nebo zveřejněnou metodiku MF ČR. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech.
Seminář je určen zejména ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům a jejich zřizovatelům.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2019 07.02.2019