Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně

Termín: úterý 25. červen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek

Jeremenkova 40b. Olomouc. Naproti nádraží ČD. Z autobusového nádraží – kteroukoliv tramvají směr vlakové nádraží ČD, první zastávku vystoupit – přímo naproti výšková budova – Regionální centrum.

Mapa
Zvětšit mapu
OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek
Cena: 1.900,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Adam ZÍTEK, Ph.D.

advokát, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné - závazkové právo

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-93/2019.
Program: Stávající soukromoprávní úprava věcných práv k nemovitým věcem, podle poznatků z praxe, stále ještě není veřejností dostatečně zažita. Jedním z důvodů je zcela nový rozsah věcných práv, které lze sjednat k věcem nemovitým, a která dřívější praxe neznala.
Za nejvýznamnější institut, který byl po mnoha desítkách let navrácen do právního řádu, lze považovat právo stavby. Ale i ostatní práva, která lze nově sjednat i jako práva věcná, typicky jako vedlejší ujednání u kupní smlouvy, nebo velmi četně používaný institut zákazu zcizení a zatížení, si zaslouží hlubší výklad a zdůraznění pozitiv i negativ.
Výklad bude zaměřen na praktická doporučení pro bezproblémovou a efektivní aplikaci předkládané právní úpravy, a to i ve vazbě na katastr nemovitostí.
Obsah semináře:
  • Věcná práva k věci cizí a k věci vlastní
  • Věcná práva jako věc nemovitá a jejich zápisy do katastru nemovitostí
  • Právo stavby a jeho specifika
  • Věcná břemena – služebnosti
  • Věcná břemena – reálná břemena
  • Zástavní právo
  • Zákaz zcizení a zatížení
  • Sjednání výhrady vlastnického práva
  • Předkupní právo jako právo věcné
  • Ostatní možnosti sjednání věcných práv podle občanského zákoníku
Seminář je určen: Zájemcům o problematiku nemovitostí, kteří se s ní setkávají ve své praxi. Vhodné pro zaměstnance obecních a krajských úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně 25.06.2019