Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem

Termín: čtvrtek 31. leden 2019 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, salonek
Cena: 1.800,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Jaroslava SVOBODOVÁ

metodik účetnictví ústředního orgánu, autorka a spoluautorka řady publikací

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-9/2011.
Program: Program semináře:
  • ustanovení § 11, § 14, § 55 a § 66 (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně technického zhodnocení) vyhlášky č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
  • ustanovení některých Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“)
  • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
  • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
  • ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
  • ČÚS č. 707 Zásoby
  • ustanovení § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
  • ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, se zaměřením na podrozvahové účty.
  • diskuse, dotazy

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem 31.01.2019