Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance

Termín: čtvrtek 13. červen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.990,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Darina KOCOVÁ
specialistka, certifikovaný EU GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů, GDPR Auditor    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) není jednorázovou záležitostí! Každý zaměstnavatel ve veřejné i soukromé sféře musí být permanentně schopen prokázat soulad s požadavky GDPR, například při nečekané kontrole z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Proto je třeba nastavit a pravidelně aktualizovat vhodná opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů. Průběžné vzdělávání zaměstnanců v oblasti GDPR a informační bezpečnosti je jedním z nejdostupnějších a současně vysoce efektivních opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů v souladu s požadavky GDPR.
Tento seminář je určen pro všechny zaměstnance, kteří pracují s osobními údaji. Zaměstnavatelé jej mohou využít jako obecné vstupní školení pro nové zaměstnance i jako pravidelné „udržovací“ školení pro stávající zaměstnance. Zaměstnanci získají praktický návod, jak bezpečně nakládat s osobními údaji při běžných aktivitách na pracovišti, jak správně vyřizovat žádosti subjektů dle GDPR nebo jak se vypořádat s případným bezpečnostním incidentem v oblasti ochrany osobních údajů.
Obsahem semináře jsou zejména následující informační okruhy:
 • Princip odpovědnosti, záměrná a standardní ochrana osobních údajů.
 • Zabezpečení osobních údajů – technické i organizační.
 • Porušení zabezpečení a hlášení incidentů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů, s čím a jak se na něj obracet.
 • Vedení záznamů o činnostech organizace a posouzení vlivu.
 • Správné nastavení procesu vyřizování žádostí v režimu GDPR.
 • Ochrana osobních údajů při komunikaci v rámci zaměstnání (telefony, emaily, předávání dokumentace, zvláštní ochrana citlivých údajů apod.).
 • Dopad GDPR do oblasti poskytování informací ve veřejné správě - zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), zákon č. 340/2015 Sb. (o registru smluv), správní řád, zákon o zpracování osobních údajů apod.
 • Využívání moderních technologií na pracovišti z pohledu GDPR (internet, chytrá elektronika, kamerové systémy).
 • Zásady bezpečné práce s dokumenty a zařízeními, dopady GDPR na IT systémy.
 • Aktuální novinky z oblasti ochrany osobních údajů.

Změna místa konání semináře na:
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
(1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance 13.06.2019