Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: úterý 29. leden 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 1.800,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Jaroslava SVOBODOVÁ

metodik účetnictví ústředního orgánu, autorka a spoluautorka řady publikací

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-9/2011.
Program: Program semináře:
  • ustanovení § 11, § 14, § 55 a § 66 (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně technického zhodnocení) vyhlášky č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“) včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
  • ustanovení některých Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“)
  • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
  • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
  • ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
  • ČÚS č. 707 Zásoby
  • ustanovení § 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně souvisejících ustanovení zákona o účetnictví
  • ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, se zaměřením na podrozvahové účty.
  • diskuse, dotazy

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem 29.01.2019