NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní

Termín: středa 24. říjen 2018 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h),
čtvrtek 25. říjen 2018 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:30 h)
Místo: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice) nebo tramvají č. 5 (směr Trnkova)
Cena: 6.250,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, studijní materiály )
Přednáší: Hana PÁLENÍKOVÁ, lektor, právní poradce v oblasti veřejných zakázek provozovatele systému NEN a Mgr. Bc. Lukáš ONDRÁČEK, právní konzultant a školitel Národního elektronického nástroje
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Seminář je zaměřen na seznámení zadavatelů s problematikou administrace veřejných zakázek v systému NEN od specifikace zakázky až po výběr dodavatele a závěrečné kroky. Průběh administrace veřejné zakázky je doplněn i o legislativní rámec a povinnosti v souvislosti s elektronizací veřejných zakázek. V rámci semináře si účastníci přímo v systému NEN vyzkouší práci s veřejnou zakázkou v režimu zákona či veřejnou zakázku malého rozsahu pod vedením lektorů a následně si prověří nabyté znalosti a zkušenosti samostatnou administrací s možností metodické pomoci lektora

Po absolvování dvoudenního semináře získá účastník znalosti nezbytné pro efektivní práci v systému NEN, nejen co se týká procesních kroků v systému NEN směřujících k zadání veřejné zakázky, ale seznámí se také s legislativními aspekty zadávání veřejných zakázek.

Z obsahu semináře vybíráme následující: obecné představení, legislativní rámec, veřejná část NEN, registrace do systému NEN, pracovní deska zadavatele, ovládání systému NEN (uživatelská systematizace), administrace veřejné zakázky (úkony v systému NEN, legislativní rámec), založení VZ, specifikace VZ, zahájení ZŘ, příjem elektronické nabídky, vysvětlení zadávací dokumentace, otevírání nabídek (včetně parametrizace), hodnocení nabídek (automatická, poloautomatická metoda hodnocení, mimo systém), posouzení splnění podmínek účasti (výzva k doplnění/objasnění nabídky) a výběr dodavatele, další úkony zadavatele, dokončení zadávacího řízení, odlišnosti od ostatních režimů, představení Průchodu VZ bez průvodce/Průchodu VZ s průvodcem, případně další oblasti – parametrizace VZMR, správa organizační struktury, osob a rolí (a další dle zájmu posluchačů kurzu).

Seminář je určen pro všechny kategorie zadavatelů veřejných zakázek.
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Je nezbytné, aby si každý účastník kurzu přinesl s sebou vlastní počítač/tablet či jiné zařízení s možností připojení na wi-fi v místě konání semináře, ev. s vlastním připojením k internetu.

Dále je nezbytné, aby na počítačích byl nainstalován internetový prohlížeč Internet Explorer verze 10 a vyšší (nesmí se jednat o verzi Edge – součástí Windows 10) s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight (bez něj se nezobrazí ani přihlašovací obrazovka do systému NEN).  Je možné využít také prohlížeč Firefox, ale musí se jednat buď o verzi nižší než je Firefox 52 nebo o Firefox s prodlouženou podporou (Firefox ESR), která dovoluje instalaci Silverlight.

Ověření (případně nastavení) možnosti práce v autorizované části systému NEN je nutné provést před samotným školením. Povolení instalace zásuvného modulu Silverlight totiž může být umožněno pouze uživatelům se zvýšeným oprávněním pro práci s PC v závislosti na nastavení interních předpisů každé organizace. Pokud by byl problém zjištěn v průběhu školení, je možné, že by nemohlo s ohledem na nastavení uživatelských oprávnění dojít k instalaci a účastník by neměl přístup k autorizované části systému NEN.

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní 24.10.2018