Dnes je neděle 23. září 2018, svátek má Berta

Nabídka kurzů / BRNO / Právní oblast

Studium LL.M. (Master of Laws) - pracovní právo

Termín:
sobota 6. říjen 2018 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 12:30 h)
Místo:
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)
informace o místě / zobrazit na mapě

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD
v Brně. Lze použít tramvaje:

 • č. 2 směr Stará Osada
 • č. 4 směr Obřany
 • Vystoupíte na zastávce Tkalcovská (třetí zastávka od Hlavního nádraží ČD). Po vystoupení půjdete cca 50 m směrem zpět. Po levé straně ulice Cejl je nově zrekonstruovaný dům č. 62 (zelené barvy). Projdete průjezdem do dvorního traktu, zde vchodem vpravo do budovy. Ve druhém poschodí vlevo se nachází učebny vzdělávací agentury. Do učeben je bezbariérový přístup.
  Při použití automobilu lze parkovat u obchodního domu ALBERT, který se nachází k blízkosti objektu, u světelné křižovatky ulic Cejl a Tkalcovská (parkoviště zpoplatněno).


  BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)
Cena:
95.590,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemné materiály )

Program

Vzdělávací agentura TSM, spol s r.o. přichází s novým školním rokem 2018/2019 s další inovativní formou vzdělávání dospělých, a to studiem LL.M. (Master of Laws) se zaměřením na pracovní právo.

Myšlenka nadstavbového profesního vzdělávání formou studia LL.M. vyplynula z naší dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání, již uskutečněného vzdělávacího programu MBA a také z řady podnětu našich klientů zejména z personální a právní sféry.

LL.M. – studium je zařazeno do oblasti celoživotního vzdělávání a vychází z předpokladu manažerské praxe či praxe v oblasti práva. Studium je pojato jako forma kariérního růstu nejen pro manažery středního a vyššího stupně a právníky z různých odvětví (advokáty, podnikové právníky apod.).

Studium LL.M. je určeno těm, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě.

Studium LL.M. v České republice není ekvivalentem akademického titulu, jako jsou například tituly magistr či inženýr. Zákon o vysokých školách jej mezi akademickými tituly neuvádí. LL.M. je studiem profesního vzdělávání, „titul“ je tedy uváděn vždy za jménem.
 

Cílem studijního programu LL.M. – pracovní právo je prohloubení znalostí v oblasti pracovního práva a řízení lidských zdrojů, získání nových poznatků, vědomostí, praktických zkušeností a rovněž seznámení se se zajímavými lidmi ze stejné či podobné profese, avšak vždy se stejným cílem, rozvíjet se a učit se.

Nespornou výhodou studia pro časově vytížené posluchače, což je právě většina z těchto posluchačů, je to, že harmonogram studia je přizpůsoben právě těm, u nichž se předpokládá, že studium nepředstavuje hlavní náplň jejich pracovního týdne, jedná se tedy o sobotní studium.

Studium je určeno zejména pro:

 • právníky (podnikové právníky, advokáty, právníky orgánů státní správy a samosprávy, apod.)
 • top a střední management společností, orgánů státní správy a samosprávy, neziskových organizací, vedoucí oddělení, útvarů apod.
 • pro pracovníky útvaru řízení lidských zdrojů, personalisty, HR specialisty,
 • podnikatele,
 • ale i pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornost, vzdělávat se v rámci celoživotního vzdělávání, získat vědomosti a být o něco napřed ostatními.

  .

Obsah studia nabízí posluchačům náhled do problematiky pracovního práva nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Celé studium je primárně zaměřeno právě na problémy, se kterými se setkáváme v praxi, smyslem studia je rovněž aktivní účast a diskuze nad přednášenými tématy

Délka studia: Studium je dvousemestrální.

Forma studia: Koncepce vzdělávacího programu je přizpůsobena tak, aby časový harmonogram studia byl plně v souladu s pracovní vytížeností studentů LL.M. Výuka je koncipována jako sobotní, a to vždy jednou za měsíc s následnou možností konzultací.

Po ukončení jednotlivých modulů bude absolventy zpracován a zpětně zaslán vyučujícímu test pomocí e-mailu, a to do týdne po ukončení modulu.

Odevzdání testu a potvrzení správnosti je předpoklad pro získání zápočtu z uvedeného studijního modulu.

Průběh studia: Úspěšný absolvent studia LL.M. by měl absolvovat 9 vzdělávacích modulů (není podmínkou, ale pouze doporučení), a získat alespoň 8 zápočtů, obhájit závěrečnou práci a složit ústní závěrečnou zkoušku.

Po splnění uvedených podmínek obdrží absolvent programu LL.M. na závěrečném slavnostním ukončení studia osvědčení o absolvování profesně vzdělávacího programu a diplom s udělením profesního „titulu“ LL.M.

Základní vzdělávací moduly v rámci studijního modulu LL.M. - pracovní právo:

 • Úvod do studia, umění jednat s lidmi
 • Výběr zaměstnanců, výběrový pohovor
 • Pracovní právo I
 • Pracovní právo II
 • Pracovní právo III
 • GDPR se zaměřením na pracovněprávní vztahy
 • Vedení a motivace zaměstnanců
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Pracovní právo III a GDPR – tvorba dokumentace, vzory

 

TERMÍNY:

 

BRNO

PRAHA

říjen 2018

6.10.

13.10.

říjen 2018

20.10

20.10.

listopad 2018

17.11.

17.11.

prosinec 2018

15.12.

15.12.

leden 2019

19.1.

19.1.

únor 2019

23.2.

23.2.

březen 2019

23.3.

23.3.

duben 2019

27.4.

27.4.

květen 2019

18.5.

18.5.

Podmínky přijetí ke studiu:

Studijní program LL.M. vychází z předpokladu ukončeného alespoň magisterského stupně vzdělávání.
Výjimku v přijímacím řízení mohou tvořit ti žadatelé, kteří mají více jak 10 let praxe v manažerských pozicích a mají ukončené středoškolské, vyšší odborné či bakalářské vzdělání.

Přijímací pohovor je veden formou individuálního ústního motivačního pohovoru, na který budou zájemci písemně pozváni na základě zaslané on-line přihlášky.

Přihlášky ke studiu je nutné podat nejpozději do 15. 9. 2018.

K přijímacímu řízení je nutné mít předem uhrazen manipulační poplatek ve výši 450,- Kč vč. DPH, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 248743641/0100, v.s.: 11111. Doklad o úhradě manipulačního poplatku je nutné s sebou přinést na přijímací řízení.
 

Přijímací řízení se uskuteční v tomto místě:
Brno, Cejl 62.
Praha, Opletalova 1417/25 

Na přijímací řízení budou zájemci o studium písemně pozváni.

 

Průběh studia:

 • podání přihlášky a úhrada manipulačního poplatku,
 • absolvování přijímacího řízení,
 • sdělení výsledku přijímacího řízení,
 • uhrazení studia,
 • zařazení do studijní skupiny,
 • absolvování úvodu do studia,
 • absolvování studijních modulů,
 • odevzdání testů po ukončení modulů
 • březen 2019 – termín pro výběr tématu závěrečné práce a vedoucího práce
 • červenec 2019 – odevzdání závěrečné práce
 • posudky, oponentské práce
 • termíny obhajoby (září 2019)
 • slavnostní zakončení studia (září, říjen 2019)
   

Úvodní studijní modul se koná v měsíci říjnu. Další moduly jsou realizovány dle harmonogramu výuky v sobotních termínech v rozsahu 3x 45 min + následná možná konzultace s lektorem.

Podstatnou část studia tvoří samostudium s odkazem na doporučenou literaturu.

Místo konání studijních modulů:
Brno, Cejl 62
Praha, Opletalova 1417/25

Cena za jednoroční, dvousemestrální studium: 79.000,- Kč + DPH.
Platbu lze rozdělit do dvou splátek, které je nutno vždy uhradit před zahájením příslušného semestru.

Bonus – Klienti Vzdělávací agentury TSM, spol. s r.o., kteří mají v databázi vzdělávací agentury od roku 2013 minimálně 20 účastí na otevřených seminářích a stálí externí lektoři TSM, spol. s r. o. mohou uplatnit bonus ve výši 15% slevy z ceny vzdělávacího programu. Členové Unie personalistů, z.s., mohou uplatnit bonus ve výši 20% slevy z ceny vzdělávacího programu.

 

Lektoři:

Gottwaldová Klára, Mgr., MBA, právnička, lektorka

Kadlčík Miroslav, PhDr., psycholog

Lukášová Dora, Mgr., psycholog, supervizor

Salaquardová Jiřina, PhDr., specialistka

Valíček Adam, JUDr., MBA, advokát

Valíčková Irena, JUDr., MBA, advokátka

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Studium LL.M. (Master of Laws) - pracovní právo 06.10.2018