Dnes je sobota 20. říjen 2018, svátek má Vendelín

Nabídka kurzů / HRADEC KRÁLOVÉ / Obce, města, magistráty, kraje

Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje

Termín:
úterý 4. prosinec 2018 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo:
HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Alessandria, Třída SNP 733, salonek
informace o místě / zobrazit na mapě
Doprava: - z autobusového nádraží trolejbusem č. 6 směr Slezské předměstí - cihelna, výstup na zastávce Alessandria - z hlavního vlakového nádraží trolejbusem č. 6 směr Slezské předměstí - cihelna, výstup na zastávce Alessandria
Cena:
1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší:
JUDr. Aleš NOVOTNÝ

právník odboru investičního a majetkovéhoDalší semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Je podána žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.

Program

Cílem semináře je v prvé řadě představit základní instituty smluvního práva zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a to především zásady uzavírání smluv, smlouvu o smlouvě budoucí, změny a způsoby zániku smluv. Podstatná část pak bude věnována problematice zajištění a utvrzení dluhů. Nakonec bude pozornost zaměřena na jednotlivé majetkoprávní smluvní typy.
Výklad bude veden s ohledem na právní postavení územních samosprávných celků, na praktické příklady, výkladové obtíže, nejčastější pochybení a stávající soudní judikaturu a stanoviska ministerstva vnitra.
Osnova přednášky:
Závazkové vztahy – obecná ustanovení
 • přechodná ustanovení k NOZ
 • pojmosloví, kogentní a dispozitivní ustanovení
 • předsmluvní odpovědnost, právní úprava vzniku smluv
 • obsah a forma smlouvy, změna okolností, neúměrné zkrácení, záloha a závdavek
Smlouva o smlouvě budoucí
Změny závazků
 • změna v osobě dlužníka a věřitele
 • postoupení smlouvy
 • narovnání
Zánik závazků
 • splnění – místo a čas, prodlení dlužníka a věřitele
 • dohoda, započtení
 • výpověď, odstoupení od smlouvy
 • následná nemožnost plnění, smrt dlužníka a věřitele
Zajištění a utvrzení dluhů
 • ručení, finanční záruka
 • zajišťovací převod práva
 • dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů
 • smluvní pokuta
 • uznání dluhu
Vybrané smluvní typy:
 • věcná břemena – služebnosti, reálná břemena, nezbytná cesta
 • darování
 • koupě + vedlejší ujednání ke kupní smlouvě
 • výprosa, výpůjčka, nájem a pacht

Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  
listopad - prosinec 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje 04.12.2018