Dnes je neděle 22. červenec 2018, svátek má Magdaléna

Nabídka kurzů / BRNO / Obce, města, magistráty, kraje

Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje

Termín:
čtvrtek 25. říjen 2018 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo:
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)
informace o místě / zobrazit na mapě

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD
v Brně. Lze použít tramvaje:

 • č. 2 směr Stará Osada
 • č. 4 směr Obřany
 • Vystoupíte na zastávce Tkalcovská (třetí zastávka od Hlavního nádraží ČD). Po vystoupení půjdete cca 50 m směrem zpět. Po levé straně ulice Cejl je nově zrekonstruovaný dům č. 62 (zelené barvy). Projdete průjezdem do dvorního traktu, zde vchodem vpravo do budovy. Ve druhém poschodí vlevo se nachází učebny vzdělávací agentury. Do učeben je bezbariérový přístup.
  Při použití automobilu lze parkovat u obchodního domu ALBERT, který se nachází k blízkosti objektu, u světelné křižovatky ulic Cejl a Tkalcovská (parkoviště zpoplatněno).


Cena:
1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší:
JUDr. Aleš NOVOTNÝ

právník odboru investičního a majetkovéhoDalší semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Je podána žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.

Program

Cílem semináře je v prvé řadě představit základní instituty smluvního práva zakotvené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a to především zásady uzavírání smluv, smlouvu o smlouvě budoucí, změny a způsoby zániku smluv. Podstatná část pak bude věnována problematice zajištění a utvrzení dluhů. Nakonec bude pozornost zaměřena na jednotlivé majetkoprávní smluvní typy.
Výklad bude veden s ohledem na právní postavení územních samosprávných celků, na praktické příklady, výkladové obtíže, nejčastější pochybení a stávající soudní judikaturu a stanoviska ministerstva vnitra.
Osnova přednášky:
Závazkové vztahy – obecná ustanovení
 • přechodná ustanovení k NOZ
 • pojmosloví, kogentní a dispozitivní ustanovení
 • předsmluvní odpovědnost, právní úprava vzniku smluv
 • obsah a forma smlouvy, změna okolností, neúměrné zkrácení, záloha a závdavek
Smlouva o smlouvě budoucí
Změny závazků
 • změna v osobě dlužníka a věřitele
 • postoupení smlouvy
 • narovnání
Zánik závazků
 • splnění – místo a čas, prodlení dlužníka a věřitele
 • dohoda, započtení
 • výpověď, odstoupení od smlouvy
 • následná nemožnost plnění, smrt dlužníka a věřitele
Zajištění a utvrzení dluhů
 • ručení, finanční záruka
 • zajišťovací převod práva
 • dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů
 • smluvní pokuta
 • uznání dluhu
Vybrané smluvní typy:
 • věcná břemena – služebnosti, reálná břemena, nezbytná cesta
 • darování
 • koupě + vedlejší ujednání ke kupní smlouvě
 • výprosa, výpůjčka, nájem a pacht

Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

květen - červen 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Majetkoprávní smlouvy se zaměřením na obce a kraje 25.10.2018