Dnes je neděle 22. červenec 2018, svátek má Magdaléna

Nabídka kurzů / PRAHA / Personální oblast

PERSONÁLNÍ AKADEMIE (včetně nástavbového modulu)

Termín:
středa 26. září 2018 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo:
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
informace o místě / zobrazit na mapě
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena:
38.599,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení, osvědčení o absolvování Personální akademie, nástavbový modul )

Program

Pojďte s námi profesně růst a staňte se součástí našeho nového kurzu nazvaného Personální akademie, který umožňuje nejen získat mnoho nových poznatků z pracovněprávní a personální praxe, ale případným zájemcům umožňuje složit zkoušku pro profesní kvalifikaci 62- 007 – N PERSONALISTA. Tato zkouška ověřuje, zda si zájemce o její složení dostatečně osvojil danou odbornost, která je vymezena kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Po úspěšném vykonání zkoušky zájemce obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení je veřejnou listinou (stejně jako např. vysvědčení či výuční list) a má celostátní platnost.

Personální akademie je novinkou v nabídce vzdělávacích aktivit společnosti TSM, spol. s.r.o., kdy budete mít v rámci studia jedinečnou možnost potkat se s řadou odborníků především z personální a mzdové sféry, ale rovněž tak s kolegy z oboru.

 

Vzdělávání v rámci Personální akademie je možno rozdělit do těchto částí:

  1. Studijní okruhy 1-9, po jejichž absolvování získají posluchači osvědčení o účasti na vzdělávacím programu nazvaném Personální akademie.
  2. Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62- 007 – N PERSONALISTA mohou absolvovat kromě studijních okruhů 1-9 rovněž nástavbový modul. Poté je možné se přihlásit je zkoušce pro profesní kvalifikaci 62-007, kdy úspěšní účastníci obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Je také možné se přihlásit rovnou na zkoušku profesní kvalifikace bez absolvování Personální akademie.

 

Délka studia Personální akademie:               2 semestry

  1. semestr:                                                  září - leden,
  2. semestr:                                                  únor - květen
    nástavbový modul:                                   červen
    zkouška:                                                  červen

Časová náročnost studia v průběhu každého semestru: 1x měsíčně jednodenní setkání (středa), cca 8 výukových hodin každý měsíc, celkem tedy cca 72 výukových hodin za oba semestry (9 školících dnů).

Doplňující informace: lze se přihlásit pouze na nástavbový modul a následně složit zkoušku, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie a nástavbového modulu.

Místo konání:
Brno, Cejl 62
Praha, Opletalova 1417/25

TERMÍNY:

BRNO

září 2018

26.9.

17.10.

listopad 2018

28.11.

12.12.

leden 2019

23.1.

20.2.

březen 2019

27.3.

17.4.

květen 2019

29.5.

 

Nástavbový modul:

BRNO

červen

13.6.

 

Termín zkoušky:

BRNO

červen

20.6.

 

POZOR: Nejedná se o on-line formu výuky, ale cyklus prezenčních seminářů přednášených lektory, kteří jsou odborníky v daném oboru! Máte tedy jedinečnou možnost danou problematiku vždy konzultovat a o tématech diskutovat.

 

Ukončení:

- každý studijní okruh je zakončen kolokviem/diskuzí
obsahem kolokvia je společné řešení konkrétních problémů z praxe, společná diskuze nad těmito problémy, aktivní zapojení se do diskuze a možnost konzultace s lektory.

- ukončení celého studia Personální akademie:
- písemný test sestavený z probraných okruhů.

- zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA:
a) písemný test sestavený z probraných okruhů,
b) řešení případové studie a prezentace výsledků případové studie před tříčlennou odbornou komisí.

POZOR: Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA musí složit řádnou zkoušku u autorizované osoby podle podmínek Národní soustavy kvalifikací. Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky.

 

Cena:

Personální akademie (oba semestry září – květen)      29.900,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení, osvědčení o absolvování Personální akademie.

 

Nástavbový modul (červen)                   

Cena pro účastníky Personální akademie:                         2.000,- Kč bez DPH

Cena pro ostatní posluchače:                                                          3.900,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení.

 

Zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA

Jednotná cena:                                                                     3.900,- Kč bez DPH

(lze se přihlásit pouze na nástavbový modul, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie)

V ceně je zahrnuto: podklady ke zkoušce, psací pomůcky, občerstvení, pro úspěšné absolventy rovněž osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 

Pracovní poměr – vybraná témata

 

Podrobně k náležitostem pracovní smlouvy – den nástupu do práce, místo výkonu práce, druh práce. Vedlejší náležitosti pracovní smlouvy – zkušební doba, doba určitá vs. neurčitá, mlčenlivost zaměstnanců, konkurenční jednání, jiná výdělečná činnost, pracovní cesty, odměna, dovolená, pravidelné pracoviště, práva a povinnosti atd. Pracovní náplň. Mzdový výměr.

Změny pracovního poměru – převedení, přeložení, pracovní cesty (výkon jiné práce, změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby). Dosavadní právní úprava + novelizace. Zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou aneb jejich správné sjednání. Návraty z mateřské a rodičovské dovolené, návrat z dočasné pracovní neschopnosti. Pracovní doba komplexně. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, flexibilní rozvržení pracovní doby. Kratší pracovní doba vs. zkrácená pracovní doba. Přestávky v práci na jídlo a oddech, doba odpočinku. Práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, práce v sobotu a neděli, práce ve svátek.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění.

Způsoby skončení pracovního poměru. Odstupné. Výtky pro porušení „pracovní kázně“. Soudní spory a judikatura. Praktická část: Komplexní rozbor rozvázání pracovního poměru a sepis jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru. Jak správně formulovat výtky

Sepis organizační změny a upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky.

 

Nábor a výběr nových zaměstnanců, organizování vzdělávání zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců

 

Orientace na trhu práce; orientace ve školské soustavě, školské obory, obory vzdělání. Řízení lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů. Národní soustava/systém kvalifikací, nábor a výběr zaměstnanců, přijímací řízení, přijímací pohovor.

 

Analýza potřeb zaměstnavatele; sestavení plánu vzdělávání; financování vzdělávání. Formy, metody vzdělávání, organizace vzdělávacích akcí, vzdělávání, které je vyžadováno z právních úprav.

Vytváření motivačních systémů pro zaměstnance, hodnotící systémy a jejich vazba na další kariérní růst, hodnocení zaměstnanců, hodnotící pohovor.

 

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

 Norma ČSN 01 6910. Akademická příručka českého jazyka. Systémy ukládání dokumentů- pravidla skartace a archivace, vedení osobních spisů a dalších osobních materiálů, pravidla tvorby vnitřních předpisů a dokumentů, pravidla písemné komunikace, možnosti využití výpočetní techniky při zajišťování administrativy. Stylistika českého jazyka, funkční styl administrativní, stručná charakteristika. Soubor nejčastějších stylistických prohřešků. Tvorby textu vzhledem k cílové skupině. Základy práce s pomůckami (Pravidla českého pravopisu, slovníky), základní odborná a popularizační literatura. 

 

VIII.

Pracovnělékařské služby, vedení agendy lékařských prohlídek

 

Pracovnělékařské služby - účel, související práva a povinnosti, zajištění pracovnělékařských služeb, odborná způsobilost poskytovatele a lékaře, věcný obsah písemné smlouvy, úhrada pracovnělékařských služeb. Pracovnělékařské prohlídky - účel, druh, termíny, rozsah, zajištění. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci - lékařské posudky, náležitosti a obsah, opravné prostředky. Nemoci z povolání a pracovní úrazy- posuzování, uznávání nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úrazy.

 

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

květen - červen 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ PERSONÁLNÍ AKADEMIE (včetně nástavbového modulu) 26.09.2018