Dnes je neděle 22. červenec 2018, svátek má Magdaléna

Nabídka kurzů / BRNO / Personální oblast

PERSONÁLNÍ AKADEMIE (včetně nástavbového modulu)

Termín:
středa 19. září 2018 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo:
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)
informace o místě / zobrazit na mapě

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD
v Brně. Lze použít tramvaje:

 • č. 2 směr Stará Osada
 • č. 4 směr Obřany
 • Vystoupíte na zastávce Tkalcovská (třetí zastávka od Hlavního nádraží ČD). Po vystoupení půjdete cca 50 m směrem zpět. Po levé straně ulice Cejl je nově zrekonstruovaný dům č. 62 (zelené barvy). Projdete průjezdem do dvorního traktu, zde vchodem vpravo do budovy. Ve druhém poschodí vlevo se nachází učebny vzdělávací agentury. Do učeben je bezbariérový přístup.
  Při použití automobilu lze parkovat u obchodního domu ALBERT, který se nachází k blízkosti objektu, u světelné křižovatky ulic Cejl a Tkalcovská (parkoviště zpoplatněno).


Cena:
38.599,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení, osvědčení o absolvování Personální akademie, nástavbový modul )

Program

Pojďte s námi profesně růst a staňte se součástí našeho nového kurzu nazvaného Personální akademie, který umožňuje nejen získat mnoho nových poznatků z pracovněprávní a personální praxe, ale případným zájemcům umožňuje složit zkoušku pro profesní kvalifikaci 62- 007 – N PERSONALISTA. Tato zkouška ověřuje, zda si zájemce o její složení dostatečně osvojil danou odbornost, která je vymezena kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Po úspěšném vykonání zkoušky zájemce obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení je veřejnou listinou (stejně jako např. vysvědčení či výuční list) a má celostátní platnost.

Personální akademie je novinkou v nabídce vzdělávacích aktivit společnosti TSM, spol. s.r.o., kdy budete mít v rámci studia jedinečnou možnost potkat se s řadou odborníků především z personální a mzdové sféry, ale rovněž tak s kolegy z oboru.

 

Vzdělávání v rámci Personální akademie je možno rozdělit do těchto částí:

 1. Studijní okruhy 1-9, po jejichž absolvování získají posluchači osvědčení o účasti na vzdělávacím programu nazvaném Personální akademie.
 2. Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62- 007 – N PERSONALISTA mohou absolvovat kromě studijních okruhů 1-9 rovněž nástavbový modul. Poté je možné se přihlásit je zkoušce pro profesní kvalifikaci 62-007, kdy úspěšní účastníci obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace. Je také možné se přihlásit rovnou na zkoušku profesní kvalifikace bez absolvování Personální akademie.

 

Délka studia Personální akademie:               2 semestry

 1. semestr:                                                  září - leden,
 2. semestr:                                                  únor - květen
  nástavbový modul:                                   červen
  zkouška:                                                  červen

Časová náročnost studia v průběhu každého semestru: 1x měsíčně jednodenní setkání (středa), cca 8 výukových hodin každý měsíc, celkem tedy cca 72 výukových hodin za oba semestry (9 školících dnů).

Doplňující informace: lze se přihlásit pouze na nástavbový modul a následně složit zkoušku, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie a nástavbového modulu.

Místo konání:
Brno, Cejl 62
Praha, Opletalova 1417/25

TERMÍNY:

BRNO

září 2018

26.9.

17.10.

listopad 2018

28.11.

12.12.

leden 2019

23.1.

20.2.

březen 2019

27.3.

17.4.

květen 2019

29.5.

 

Nástavbový modul:

BRNO

červen

13.6.

 

Termín zkoušky:

BRNO

červen

20.6.

 

POZOR: Nejedná se o on-line formu výuky, ale cyklus prezenčních seminářů přednášených lektory, kteří jsou odborníky v daném oboru! Máte tedy jedinečnou možnost danou problematiku vždy konzultovat a o tématech diskutovat.

 

Ukončení:

- každý studijní okruh je zakončen kolokviem/diskuzí
obsahem kolokvia je společné řešení konkrétních problémů z praxe, společná diskuze nad těmito problémy, aktivní zapojení se do diskuze a možnost konzultace s lektory.

- ukončení celého studia Personální akademie:
- písemný test sestavený z probraných okruhů.

- zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA:
a) písemný test sestavený z probraných okruhů,
b) řešení případové studie a prezentace výsledků případové studie před tříčlennou odbornou komisí.

POZOR: Zájemci o složení zkoušky profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA musí složit řádnou zkoušku u autorizované osoby podle podmínek Národní soustavy kvalifikací. Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. je autorizovanou osobou pro složení zkoušky.

 

Cena:

Personální akademie (oba semestry září – květen)      29.900,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení, osvědčení o absolvování Personální akademie.

 

Nástavbový modul (červen)                   

Cena pro účastníky Personální akademie:                         2.000,- Kč bez DPH

Cena pro ostatní posluchače:                                                          3.900,- Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto: lektorská činnost, studijní materiál, občerstvení.

 

Zkouška profesní kvalifikace 62 - 007 – N PERSONALISTA

Jednotná cena:                                                                     3.900,- Kč bez DPH

(lze se přihlásit pouze na nástavbový modul, stejně tak je možné se přihlásit pouze na zkoušku bez absolvování Personální akademie)

V ceně je zahrnuto: podklady ke zkoušce, psací pomůcky, občerstvení, pro úspěšné absolventy rovněž osvědčení o získání profesní kvalifikace.

 

Pracovní poměr – vybraná témata

 

Podrobně k náležitostem pracovní smlouvy – den nástupu do práce, místo výkonu práce, druh práce. Vedlejší náležitosti pracovní smlouvy – zkušební doba, doba určitá vs. neurčitá, mlčenlivost zaměstnanců, konkurenční jednání, jiná výdělečná činnost, pracovní cesty, odměna, dovolená, pravidelné pracoviště, práva a povinnosti atd. Pracovní náplň. Mzdový výměr.

Změny pracovního poměru – převedení, přeložení, pracovní cesty (výkon jiné práce, změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby). Dosavadní právní úprava + novelizace. Zástupy za mateřskou a rodičovskou dovolenou aneb jejich správné sjednání. Návraty z mateřské a rodičovské dovolené, návrat z dočasné pracovní neschopnosti. Pracovní doba komplexně. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, flexibilní rozvržení pracovní doby. Kratší pracovní doba vs. zkrácená pracovní doba. Přestávky v práci na jídlo a oddech, doba odpočinku. Práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, práce v sobotu a neděli, práce ve svátek.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění.

Způsoby skončení pracovního poměru. Odstupné. Výtky pro porušení „pracovní kázně“. Soudní spory a judikatura. Praktická část: Komplexní rozbor rozvázání pracovního poměru a sepis jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru. Jak správně formulovat výtky

Sepis organizační změny a upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky.

 

Nábor a výběr nových zaměstnanců, organizování vzdělávání zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců

 

Orientace na trhu práce; orientace ve školské soustavě, školské obory, obory vzdělání. Řízení lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů. Národní soustava/systém kvalifikací, nábor a výběr zaměstnanců, přijímací řízení, přijímací pohovor.

 

Analýza potřeb zaměstnavatele; sestavení plánu vzdělávání; financování vzdělávání. Formy, metody vzdělávání, organizace vzdělávacích akcí, vzdělávání, které je vyžadováno z právních úprav.

Vytváření motivačních systémů pro zaměstnance, hodnotící systémy a jejich vazba na další kariérní růst, hodnocení zaměstnanců, hodnotící pohovor.

 

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

 Norma ČSN 01 6910. Akademická příručka českého jazyka. Systémy ukládání dokumentů- pravidla skartace a archivace, vedení osobních spisů a dalších osobních materiálů, pravidla tvorby vnitřních předpisů a dokumentů, pravidla písemné komunikace, možnosti využití výpočetní techniky při zajišťování administrativy. Stylistika českého jazyka, funkční styl administrativní, stručná charakteristika. Soubor nejčastějších stylistických prohřešků. Tvorby textu vzhledem k cílové skupině. Základy práce s pomůckami (Pravidla českého pravopisu, slovníky), základní odborná a popularizační literatura. 

 

VIII.

Pracovnělékařské služby, vedení agendy lékařských prohlídek

 

Pracovnělékařské služby - účel, související práva a povinnosti, zajištění pracovnělékařských služeb, odborná způsobilost poskytovatele a lékaře, věcný obsah písemné smlouvy, úhrada pracovnělékařských služeb. Pracovnělékařské prohlídky - účel, druh, termíny, rozsah, zajištění. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci - lékařské posudky, náležitosti a obsah, opravné prostředky. Nemoci z povolání a pracovní úrazy- posuzování, uznávání nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úrazy.

 

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

květen - červen 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ PERSONÁLNÍ AKADEMIE (včetně nástavbového modulu) 19.09.2018