Články

 1. 03.05.2019

  Mezinárodní den svobody tisku

  Na dnešek připadá MEZINÁRODNÍ DEN SVOBODY TISKU.
   
  Svoboda tisku představuje právo na svobodu médií a má zajišťovat svobodné utváření názorů. Světový den svobody tisku se připomíná od roku 1993 právě dnes, tedy 3. května.

  Více informací
 2. 30.04.2019

  Zákon o zpracování osobních údajů

  Dne 24. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikován dlouho očekávaný zákon o zpracování osobních údajů.  

  Více informací
 3. 03.03.2019

  K některým aspektům výkonu práce z domova

  Práce z domova (často též nazývána anglickým názvem „home office“ či „home working“) bývá mnohdy vítanou alternativou ke klasickému pracovnímu poměru. Jde o flexibilní formu výkonu práce zaměstnance pro zaměstnavatele. V praxi v souvislosti s výkonem práce z domova vyvstává řada otázek a praktických problémů, na které se nyní pokusím krátce odpovědět.  

  Více informací
 4. 03.03.2019

  K některým otázkám spojeným s čerpáním dovolené

  S novým rokem zaměstnavatelé často řeší řadu otázek, které souvisí s čerpáním dovolené, s nevyčerpáním „staré“ dovolené a další související otázky. Pojďme se nyní na problematiku dovolené a některé aspekty jejího čerpání podívat podrobněji.

  Více informací
 5. 03.03.2019

  Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky před uplynutím přiměřené lhůty k odstranění

  Při sjednávání pracovního poměru jsou pracovní výsledky budoucího zaměstnance velmi důležité kritérium. Toto kritérium je hodnoceno již ve fázi před uzavřením pracovního poměru, typicky hodnocení životopisu, úvodní pohovor apod. 

  Více informací
 6. 03.03.2019

  Příplatky za práci přesčas, ve svátek a o víkendu, čerpání náhradního volna

  Za práci přesčas náleží zaměstnanci příplatek ve výši 25 % z průměrného hrubého hodinového výdělku, zaměstnanec se může se zaměstnavatelem domluvit na čerpání náhradního volna za práci přesčas.

  Více informací
 7. 13.12.2018

  Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (fikce)

  Pracovní poměr může zásadně vzniknout se dvěma různými délkami trvání. Zákoník práce ve svém ustanovení §39 primárně předpokládá vznik pracovního poměru na dobu neurčitou, připouští však výslovné sjednání poměru i na dobu určitou, ovšem pouze za podmínek uvedených v odstavci 2 až 4, a to především ohledně doby trvání.

  Více informací
 8. 10.03.2018

  Několik poznámek k problematice kritiky.

  Kritika je něco, čemu se většina lidí ráda vyhýbá. A přitom pro nás může být kritika prospěšná, pokud je správně použita.
  Problémem je už samotný pojem kritika. 

  Více informací
 9. 09.03.2018

  Povinnosti zaměstnanců vyplývající ze zákoníku práce

  Zákoník práce – zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdější předpisů, který je v účinnosti od 1.1.2007, už nezná dlouho ( a stále) běžně používaný pojem „porušení pracovní kázně“. Namísto toho najdeme ve výpovědních důvodech pod § 52 pojem „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci". Často si v praxi nevíte rady, o které předpisy vlastně jde. Nejčastěji je to právě základní pracovněprávní předpis - zákoník práce.

  Více informací
 10. 04.03.2018

  Aktualizace vývoje exekucí v ČR

  V posledním vydání časopisu Ad rem ročníku 2017 jsme se zabývali vývojem exekucí v České republice a porovnáním let 2015 a 2016.
  Po vydání posledního čísla byly zveřejněny i údaje za rok 2017 a můžeme se tak nyní podívat i na ně. Vývoj nicméně není nijak překvapivý, opět došlo k nárůstu počtu exekucí a to o 4,8 % i osob v exekučním řízení a to o 3,4 % (cca 31 000 osob) při srovnání let 2017 a 2016. 

  Více informací
 11. 04.03.2018

  Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018

  Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti lze uplatnit za podmínek uvedených v § 35c a § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je však potřeba přihlédnout k některým změnám, které s účinností od 1. ledna 2018 pro uplatnění daňového zvýhodnění platí. 

  Více informací
 12. 03.03.2018

  Jak se určuje výše odstupného

  Ačkoliv by se mohlo zdát, že v této věci personalisté nechybují, není to pravda. Jakou situaci mám na mysli? Určení výše odstupného při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z tzv. organizačních důvodů, tedy z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nejčastěji pro nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně.

  Více informací
 13. 03.03.2018

  Dávka otcovské poporodní péče

  S účinností od 1. 2. 2018 zná zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nový druh dávky, a tou je dávka otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“), komu náleží a v čem tato dávka spočívá, se dozvíme níže.

  Více informací
 14. 03.03.2018

  Květen - měsíc GDPR

  Čtyři „tajemná“ písmena GDPR jsou v praxi skloňována stále častěji. O co se tedy vlastně jedná? Jde o Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (v ČR účinné od 25. 5. 2018). O tomto Nařízení se hovoří jako o nejvýznamnějším legislativním počinu v oblasti ochrany osobních údajů za posledních několik (snad i desítek) let. Jedná se o (na tyto poměry) opravdu rozsáhlý právní předpis, který přináší přísnější úpravu ochrany osobních údajů, než jak ji známe dnes. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nutné, aby i personální oddělení u zaměstnavatelů (a nejen ta) byla s touto právní úpravou seznámena.

  Více informací
Články | TSM