Školení, semináře, kurzy

Dnes je neděle 2. říjen 2016, svátek má Olivie

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Termín:
čtvrtek 23. srpen 2012 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:30 h)
Místo:
PLZEŇ, ESPRIT – plzeňský kulturní servis – PEKLO, Pobřežní 10
informace o místě / zobrazit na mapě

Pobřežní 10, Plzeň

Cesta z autobusového nádraží: Tramvají č. 2 (nastoupit pod autobusovým nádražím) – směr Světovar, 2 zastávky, výstup – zastávka Sady Pětatřicátníků a přes křižovatku pěšky směrem k Peklu.
Cesta z vlakového nádraží: Tramvají č. 1 nebo 2 (nastoupit na zástavce pod vlakovým nádražím, u Tesca) – směr Bolevec nebo Skvrňany. Výstup na 3. zastávce U Pošty, Solní ul. a zase jen přejít velkou křižovatku u Sadů Pětatřicátníků.


Cena:
1.550,- Kč ( v ceně je zahrnuta káva, občerstvení, písemný materiál )
Přednáší:
Mgr. Jaroslava JEŽKOVÁ

dlouholetá matrikářka, vedoucí odd. matrik a státního občanství Krajského úřadu

Akreditace:
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-339/2010.

Program

Cílem semináře je poskytnout ucelený výklad k institutu jména a příjmení pro další využití a použití při praktickém vykonávání správních agend, zejména matrik, ale i správních činností. Cílem je pak zejména zajistit, aby se matrikáři a úředníci správních činností nejen uměli orientovat v příslušných právních předpisech, ale aby je byli schopni samostatně používat při konkrétních situacích při své práci a uměli tazatelům dobře poradit v nastalých situacích. Obsah vzdělávacího programu zahrnuje v potřebném rozsahu informace o zákonných úpravách na úseku rodinného práva v souvislostech s danou problematikou. Pro lepší orientaci posluchačů připravila lektorka ke svému výkladu prezentaci v programu PowerPoint  a písemný materiál. Program semináře: Funkce jména a příjmení, jméno osobní, příjmí, přízvisko, vznik dvoujmennosti, rodová dědičná příjmení, vývoj příjmení. Vývoj právních předpisů. Zápis a užívání jména. Jméno narozeného dítěte, postup při zápisu do matriční knihy. Nemožnost zápisu jména do matriční knihy, postup. Postup, nedohodnou-li se rodiče o jménu dítěte. Jméno dítěte – utajený porod. Jméno nalezeného dítěte. Jméno po provedení zápisu v matriční knize. Zápis a užívání příjmení. Příjmení snoubenců při uzavření manželství. Příjmení dítěte narozeného z manželství. Příjmení dítěte při určení/popření otcovství. Příjmení dítěte, u kterého svědčí 1. domněnka otcovství. Příjmení dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám. Příjmení dítěte po sňatku rodičů. Příjmení dítěte, jehož matka uzavřela manželství. Nemožnost změny příjmení dítěte. Nemožnost zápisu příjmení dítěte, postup. Příjmení po provedení zápisu do matriční knihy. Příjmení žen podle ust. § 69 ZOM. Užívání více příjmení. Přechylování některých typů příjmení. Přepis znaků do veřejných listin. Změna jména a příjmení. Změna příjmení v případě uzavření manželství. Změna příjmení za trvání manželství. Příjmení po zániku manželství rozvodem. Změna jména a příjmení v případě transsexuality. Změna jména a příjmení v dalších případech – podle zákona o matrikách, osvojení, dodatečné určení pohlaví. Změna jména a příjmení ve správním řízení. Judikatura. Rozsudky Soudního dvora Evropských společenství (Lucemburk). Rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR (Brno). Diskuse, dotazy.

Výklad k postupům matričních úřadů od 1. 7. 2012 v souvislosti se spuštěním základních registrů – příklady z praxe.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Semináře

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2016
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Ostrava, Olomouc
Plzeň
Praha
Ústí nad Labem
Vyškov
Zlín
listopad - prosinec 2016
Brno
Ostrava, Olomouc
Praha

KATALOG LEKTORŮ

E-mailový zpravodaj

KURZ JMÉNO A PŘÍJMENÍ | TSM