Školení, semináře, kurzy

Dnes je středa 28. září 2016, svátek má Státní svátek

PRŮŘEZ SPECIFICKÝMI DIAGNÓZAMI UŽIVATELŮ DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A KOMPLEXNÍ PÉČE O TYTO UŽIVATELE

Termín:
úterý 15. březen 2016 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo:
OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
informace o místě / zobrazit na mapě
od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice) nebo tramvají č. 5 (směr Trnkova)
Cena:
1.400,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší:
Akreditace:
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1274/2012.
Akreditace:
Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2013/0058-PC/SP/PP.

Program

Cílem je seznámit s třemi nejtypičtějšími diagnózami vyskytujícími se v Domovech pro osoby se zdravotním postižením, jako jsou: Dětská mozková obrna, Downův syndrom a mentální retardace. Představit každou diagnózu zvlášť z medicínského hlediska. U každé Dg. popsat příčiny vzniku, typy a formy nemoci, diagnostiku a léčbu či jinou terapii. Popsat specifické rysy každé diagnózy, zvláštnosti klientů s DMO, DS a MR. Definovat formy práce, komunikace a výchovy těchto klientů.
Dětská mozková obrna. Popis nemoci a základní fakta. Vznik DMO. Formy DMO (-athetoidní - spastická /parézy + plegie/ a dále rozdělení na: mono, diparézy plegie, hemiparézy, kvadruparézy). Ukázky tabulek a obrázků s jednotlivými formami DMO. Zdravotní postižení provázející DMO (zejména – epilepsie – hydrocefalus - poruchy zraku a sluchu – MR - atd.). Vlivy DMO na psychiku postiženého (deprivace, specifické osobnostní rysy, poruchy percepce, narušené poznávací procesy). Poruchy příjmu a zpracování potravy u klientů s DMO (technika správného podávání stravy – zkoušky krmení se ve skupinkách po 2 posluchačích). Specifika péče a komunikace s uživateli s DMO. Kazuistiky. Léčba a jiné formy terapie (laická rehabilitace, přínos canisterapie, a bazální stimulace). Druhy kompenzačních pomůcek. Novinky v léčbě DMO (aminokyselinové preparáty). 
Downův syndrom. Informace o mýtech ohledně lidí s DS. Popis typického chování jedinců s DS dle vývojového stádia i v dospělosti. 
Mentální retardace. Co je to MR – tři kritéria. Vznik MR (problémy v těhotenství, při a po porodu, genetika, rodinná heredita, aj.). Co je to intelekt a co znamená pojem mentální věk (jak se vypočítává IQ). Klasifikace MR (stupně MR dle MKN). Typické znaky jednotlivých schopností mentálně retardovaných: Myšlení mentálně postižených (myšlení, sebehodnocení, řeč, učení). Motivace a regulace mentálně postižených (potřeba stimulace, životní perspektivy, učení, seberealizace). Specifika a pravidla pro komunikaci s lidmi mentálně retardovanými. 
PAS (poruchy autistického spektra)
 - typy PAS, příčiny vzniku, diagnóza, terapie (psychoterapie) dětí s PAS, specifika přístupu k jednotlivým PAS, novinky v práci s těmito klienty.
Posluchači budou navíc seznámeni s prvky Preterapie, Bazální stimulace a Kinestetické mobilizace jako jednou z mnoha technik práce s uživateli s kombinovanými vadami. Diskuse, dotazy.

Poznámka: Při přihlášení prosím uveďte do poznámky, o jaké osvědčení máte zájem, zda akreditované MV ČR nebo MPSV.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Semináře

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2016
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Ostrava, Olomouc
Plzeň
Praha
Ústí nad Labem
Vyškov
Zlín
listopad - prosinec 2016
Brno
Praha

KATALOG LEKTORŮ

E-mailový zpravodaj

KURZ PRŮŘEZ SPECIFICKÝMI DIAGNÓZAMI UŽIVATELŮ DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A KOMPLEXNÍ PÉČE O TYTO UŽIVATELE | TSM