Školení, semináře, kurzy

Dnes je sobota 1. říjen 2016, svátek má Jeroným

PRŮŘEZ SPECIFICKÝMI DIAGNÓZAMI UŽIVATELŮ DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A KOMPLEXNÍ PÉČE O TYTO UŽIVATELE

Termín:
čtvrtek 17. březen 2016 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo:
BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)
informace o místě / zobrazit na mapě

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD
v Brně. Lze použít tramvaje:

  • č. 2 směr Stará Osada
  • č. 4 směr Obřany
  • Vystoupíte na zastávce Tkalcovská (třetí zastávka od Hlavního nádraží ČD). Po vystoupení půjdete cca 50 m směrem zpět. Po levé straně ulice Cejl je nově zrekonstruovaný dům č. 62 (zelené barvy). Projdete průjezdem do dvorního traktu, zde vchodem vpravo do budovy. Ve druhém poschodí vlevo se nachází učebny vzdělávací agentury. Do učeben je bezbariérový přístup.
    Při použití automobilu lze parkovat u obchodního domu ALBERT, který se nachází k blízkosti objektu, u světelné křižovatky ulic Cejl a Tkalcovská.


    BRNO, učebna firmy TSM, Cejl 62 (světle zelená budova, vchod dvorním traktem, učebna ve 2. poschodí)
Cena:
1.400,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší:
Akreditace:
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1274/2012.
Akreditace:
Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2013/0058-PC/SP/PP.

Program

Cílem je seznámit s třemi nejtypičtějšími diagnózami vyskytujícími se v Domovech pro osoby se zdravotním postižením, jako jsou: Dětská mozková obrna, Downův syndrom a mentální retardace. Představit každou diagnózu zvlášť z medicínského hlediska. U každé Dg. popsat příčiny vzniku, typy a formy nemoci, diagnostiku a léčbu či jinou terapii. Popsat specifické rysy každé diagnózy, zvláštnosti klientů s DMO, DS a MR. Definovat formy práce, komunikace a výchovy těchto klientů.
Dětská mozková obrna. Popis nemoci a základní fakta. Vznik DMO. Formy DMO (-athetoidní - spastická /parézy + plegie/ a dále rozdělení na: mono, diparézy plegie, hemiparézy, kvadruparézy). Ukázky tabulek a obrázků s jednotlivými formami DMO. Zdravotní postižení provázející DMO (zejména – epilepsie – hydrocefalus - poruchy zraku a sluchu – MR - atd.). Vlivy DMO na psychiku postiženého (deprivace, specifické osobnostní rysy, poruchy percepce, narušené poznávací procesy). Poruchy příjmu a zpracování potravy u klientů s DMO (technika správného podávání stravy – zkoušky krmení se ve skupinkách po 2 posluchačích). Specifika péče a komunikace s uživateli s DMO. Kazuistiky. Léčba a jiné formy terapie (laická rehabilitace, přínos canisterapie, a bazální stimulace). Druhy kompenzačních pomůcek. Novinky v léčbě DMO (aminokyselinové preparáty). 
Downův syndrom. Informace o mýtech ohledně lidí s DS. Popis typického chování jedinců s DS dle vývojového stádia i v dospělosti. 
Mentální retardace. Co je to MR – tři kritéria. Vznik MR (problémy v těhotenství, při a po porodu, genetika, rodinná heredita, aj.). Co je to intelekt a co znamená pojem mentální věk (jak se vypočítává IQ). Klasifikace MR (stupně MR dle MKN). Typické znaky jednotlivých schopností mentálně retardovaných: Myšlení mentálně postižených (myšlení, sebehodnocení, řeč, učení). Motivace a regulace mentálně postižených (potřeba stimulace, životní perspektivy, učení, seberealizace). Specifika a pravidla pro komunikaci s lidmi mentálně retardovanými. 
PAS (poruchy autistického spektra)
 - typy PAS, příčiny vzniku, diagnóza, terapie (psychoterapie) dětí s PAS, specifika přístupu k jednotlivým PAS, novinky v práci s těmito klienty.
Posluchači budou navíc seznámeni s prvky Preterapie, Bazální stimulace a Kinestetické mobilizace jako jednou z mnoha technik práce s uživateli s kombinovanými vadami. Diskuse, dotazy.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.
**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Semináře

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2016
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Ostrava, Olomouc
Plzeň
Praha
Ústí nad Labem
Vyškov
Zlín
listopad - prosinec 2016
Brno
Ostrava, Olomouc
Praha

KATALOG LEKTORŮ

E-mailový zpravodaj

KURZ PRŮŘEZ SPECIFICKÝMI DIAGNÓZAMI UŽIVATELŮ DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A KOMPLEXNÍ PÉČE O TYTO UŽIVATELE | TSM