Školení, semináře, kurzy

Dnes je úterý 27. září 2016, svátek má Jonáš

PRAKTICKÁ ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI

Termín:
úterý 16. únor 2016 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Místo:
OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1
informace o místě / zobrazit na mapě

tramvají č.2 (z Ostravy-Přívozu) přes vlakové nádr. Ostrava-hlavní a autobusové nádr., tramvají č.6 (z centra Ostravy) přes autobusové nádraží, tramvají č.7 (z Ostravy-Poruby) přes vlakové nádraží Ostrava-Svinov, tramvají č.11 (z centra Ostravy) přes vlakové nádraží Ostrava-Vítkovice vždy na zastávku Kotva v Ostravě-Zábřehu, pak přestoupit na autobus č. 27, 31, 41, 48, 60, 77 a tím pouze 1 zastávku na zastávku Náměstí SNP (nebo cca 600m pěšky).


OSTRAVA, Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, náměstí SNP 1
Cena:
1.900,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší:
PhDr. Jitka CRHOVÁ
lektorka a školitelka, věnuje se rovněž poradenské činnosti, koučování a mentoringu

Program

Seminář je určen pracovníkům v sociální oblasti, kteří každodenně pracují s lidmi, záleží jim na tom, jaké mají vztahy s klienty, kolegy, nadřízenými i podřízenými. Všem, kteří se při své práci setkávají s nejrůznějšími etickými dilematy a problémy, kladou si otázky, co je správné, co je vhodné, jak na různé situace reagovat a jak si přitom zachovat sebeúctu, pohodu, klid a vnitřní rovnováhu.
Seminář pomáhá osvojit si jednání založené na aplikaci etických principů a hodnot při každodenních činnostech v sociální oblasti. Jde o způsob, při kterém jsou obě strany spokojeny a který je přínosný pro všechny zúčastněné. Jeho jádro nespočívá v množství teorie, ale v praktických příkladech, nácviku a předání zkušeností.
Obsah semináře: Pojem etika - co je to etika, její historie a současnost. Etická rozhodování a dilemata - jak těžké je někdy rozhodnout skutečně eticky... Etický kodex sociálních pracovníků České republiky - teorie a praxe. Etické jednání v sociálních službách - jak vnášet principy etického jednání do práce v sociální oblasti. Deset stupňů etického jednání - komunikace, pozitivní hodnocení sebe, pozitivní hodnocení druhých, kreativita a iniciativa, vyjadřování a komunikace citů, interpersonální a sociální empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory, prosociální jednání v osobních vztazích, prosociální jednání v profesním životě. Přínosy etického jednání v profesním životě - souvislost mezi etickým jednáním a profesním úspěchem. Proces internalizace etických hodnot a principů - přímá úměra mezi osvojením si etických principů a cestou k osobní zralosti. Praktické aktivity - součástí kurzu je ukázkové video přibližující etická dilemata v sociální oblasti a praktické aktivity, které účastníkům pomáhají k přijetí a osvojení si deseti stupňů etického jednání v každodenní praxi. Diskuse, dotazy.

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Semináře

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2016
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Ostrava, Olomouc
Plzeň
Praha
Ústí nad Labem
Vyškov
Zlín
listopad - prosinec 2016
Brno
Praha

KATALOG LEKTORŮ

E-mailový zpravodaj

KURZ PRAKTICKÁ ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI | TSM